Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les audiències de TV3 i dels canals de Televisió de Catalunya el març del 2011
Legislatura 9
Núm. expedient 323-00005/09
Tipologia tramitació Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
Data obertura 26.04.2011
Núm. registre 11659
Proponents Alòs Lòpez, Marta de GP CiU
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 29.04.2011
Descriptors programa audiovisual , televisió
Títol definitiu Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les audiències de TV3 i dels canals de Televisió de Catalunya el març del 2011
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient