Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de confluència de les redaccions de ràdio i televisió
Legislatura 10
Núm. expedient 322-00267/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
Data obertura 26.01.2015
Núm. registre 102523
Proponents Parlon Gil, Núria de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 30.01.2015
Descriptors radiodifusió , televisió , programa audiovisual , organització administrativa
Títol definitiu Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de confluència de les redaccions de ràdio i televisió
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient