Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el rànquing de credibilitat i imparcialitat dels informatius dels mitjans de la Corporació segons GFK
Legislatura 12
Núm. expedient 322-00197/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
Data obertura 15.06.2020
Núm. registre 68710
Proponents Martín Blanco, Ignacio de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 19.06.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el rànquing de credibilitat i imparcialitat dels informatius dels mitjans de la Corporació segons GFK
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient