Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'incompliment reiterat del principi de pluralisme al programa "Preguntes freqüents"
Legislatura 12
Núm. expedient 322-00140/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
Data obertura 26.11.2019
Núm. registre 52437
Proponents Martín Blanco, Ignacio de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 29.11.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'incompliment reiterat del principi de pluralisme al programa "Preguntes freqüents"
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient