Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio
Legislatura 12
Núm. expedient 322-00090/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
Data obertura 19.03.2019
Núm. registre 33652
Proponents Pérez Ibáñez, David de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 05.04.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient