Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a garantir l'estabilitat pressupostària
Legislatura 10
Núm. expedient 322-00049/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
Data obertura 28.05.2013
Núm. registre 17964
Proponents Batalla i Siscart, Albert de GP CiU
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.05.2013
Descriptors equilibri pressupostari , programa d'estabilitat , institució pública
Títol definitiu Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a garantir l'estabilitat pressupostària
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient