Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'entrevista a Josean Fernández a TV3
Legislatura 12
Núm. expedient 322-00009/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
Data obertura 29.05.2018
Núm. registre 3869
Proponents Pérez Ibáñez, David de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 01.06.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'entrevista a Josean Fernández a TV3
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient