Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Legislatura 10
Núm. expedient 317-00270/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al president de la Generalitat
Data obertura 16.02.2015
Núm. registre 105887
Proponents Rovira i Vergés, Marta de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 18.02.2015
Descriptors política social , política econòmica , canvi de règim polític , sobirania nacional , independència nacional , corrupció
Títol definitiu Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les mesures preses pel Govern els darrers dos anys amb relació a les estructures bàsiques d'estat, les polítiques socials i la lluita contra la corrupció i sobre les mesures que cal prendre en aquest sentit abans de les eleccions del 27 de setembre
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient