Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Legislatura 12
Núm. expedient 317-00167/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al president de la Generalitat
Data obertura 20.01.2020
Núm. registre 56006
Proponents Caula i Paretas, Anna de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 12.02.2020
Descriptors situació política
Títol definitiu Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el diàleg amb el Govern de l'Estat i la necessitat d'una estratègia conjunta amb objectius compartits
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient