Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Legislatura 9
Núm. expedient 317-00124/09
Tipologia tramitació Pregunta oral al president de la Generalitat
Data obertura 03.04.2012
Núm. registre 59228
Proponents Simó i Castelló, Anna de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 10.04.2012
Descriptors administració central , administració regional , relació estat-entitats territorials
Títol definitiu Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la reacció del Govern de la Generalitat davant la deslleialtat del Govern de l'Estat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient