Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
Legislatura 12
Núm. expedient 317-00094/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al president de la Generalitat
Data obertura 03.05.2019
Núm. registre 37471
Proponents Fernández Álvarez, Alejandro de SP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 08.05.2019
Descriptors situació política
Títol definitiu Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la vulneració dels drets fonamentals de llibertat d'expressió i ideològica de joves de Societat Civil Catalana per part del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient