Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
Legislatura 12
Núm. expedient 317-00087/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al president de la Generalitat
Data obertura 04.04.2019
Núm. registre 35636
Proponents Granados Galiano, Eva de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 10.04.2019
Descriptors situació política
Títol definitiu Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el rendiment del sistema educatiu i les mesures per a millorar-lo
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient