Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Legislatura 12
Núm. expedient 317-00085/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al president de la Generalitat
Data obertura 01.04.2019
Núm. registre 35231
Proponents Caula i Paretas, Anna de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 03.04.2019
Descriptors situació política
Títol definitiu Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la llibertat d'expressió, la lluita pels drets i les llibertats i la sobirania del Parlament
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient