Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
Legislatura 10
Núm. expedient 317-00044/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al president de la Generalitat
Data obertura 17.05.2013
Núm. registre 16540
Proponents Herrera Torres, Joan de GP ICV-EUiA
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 22.05.2013
Descriptors banc públic , entitat de crèdit , institució pública , impost sobre transmissions patrimonials
Títol definitiu Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la creació d'una banca pública i la recuperació de l'impost de successions
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient