Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
Legislatura 13
Núm. expedient 317-00032/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al president de la Generalitat
Data obertura 14.06.2021
Núm. registre 5091
Proponents Reguant i Cura, Eulàlia de GP CUP-NCG
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.06.2021
Descriptors situació política
Títol definitiu Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la compatibilitat entre l'acord de governar per a la majoria i l'assistència a reunions amb Foment de Treball Nacional i amb el rei d'Espanya al Cercle d'Economia
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient