Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Legislatura 13
Núm. expedient 317-00030/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al president de la Generalitat
Data obertura 14.06.2021
Núm. registre 5075
Proponents Sales de la Cruz, Mònica de GP JxCat
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.06.2021
Descriptors situació política
Títol definitiu Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la ingerència del Govern de l'Estat en les competències de la Generalitat amb el recurs a la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, i la manera com ho abordarà en la reunió amb el president del Govern de l'Estat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient