Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
Legislatura 10
Núm. expedient 317-00030/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al president de la Generalitat
Data obertura 19.04.2013
Núm. registre 12272
Proponents Lucena i Betriu, Maurici de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 24.04.2013
Descriptors política regional , situació política , política governamental , recessió econòmica
Títol definitiu Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el fet que el Govern generi desconcert i dubtes en moments en què es reclamen certeses
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient