Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Legislatura 13
Núm. expedient 317-00022/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al president de la Generalitat
Data obertura 31.05.2021
Núm. registre 3629
Proponents Vilalta i Torres, Marta de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 02.06.2021
Descriptors situació política
Títol definitiu Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la cristal·lització dels consensos per a materialitzar un acord nacional d'amnistia i autodeterminació i les estratègies per a resoldre el conflicte polític amb l'Estat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient