Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
Legislatura 11
Núm. expedient 317-00022/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al president de la Generalitat
Data obertura 14.03.2016
Núm. registre 14224
Proponents Franco Rabell, Josep Lluís de GP CSP
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.03.2016
Descriptors situació política
Títol definitiu Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la derogació de l'Ordre BSF/130/2014, relativa al copagament de les prestacions per a l'atenció a les situacions de dependència
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient