Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya institucional amb el lema "Fem-ho!"
Legislatura 10
Núm. expedient 314-20315/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 26.05.2015
Núm. registre 118072
Proponents Rodríguez i Serra, Santi de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Caducitat
Data cloenda 04.08.2015
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya institucional amb el lema "Fem-ho!"
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient