Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de l'Àrea de la Brigada Mòbil del Cos de Mossos d'Esquadra del període 2008-2014
Legislatura 10
Núm. expedient 314-20313/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 25.05.2015
Núm. registre 117976
Proponents Fernàndez i Ramos, David de G Mixt
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Caducitat
Data cloenda 04.08.2015
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de l'Àrea de la Brigada Mòbil del Cos de Mossos d'Esquadra del període 2008-2014
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient