Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'oferta escolar dels barris de Can Llong i la Concòrdia, de Sabadell (Vallès Occidental)
Legislatura 10
Núm. expedient 314-20312/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 25.05.2015
Núm. registre 117971
Proponents García Cuevas, María José de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Caducitat
Data cloenda 04.08.2015
Descriptors Sabadell
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'oferta escolar dels barris de Can Llong i la Concòrdia, de Sabadell (Vallès Occidental)
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient