Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Lleida
Legislatura 10
Núm. expedient 314-20222/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 04.05.2015
Núm. registre 115852
Proponents Xandri Pujol, Marisa de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 21.07.2015
Descriptors Lleida (ciutat)
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Lleida
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient