Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reprogramacions d'activitat quirúrgica que s'han fet a l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), del 2013 ençà
Legislatura 10
Núm. expedient 314-20190/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 22.04.2015
Núm. registre 114377
Proponents Segú Ferré, Núria de GP SOC
Capdevila Tatché, Montserrat de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Caducitat
Data cloenda 04.08.2015
Descriptors Sabadell
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reprogramacions d'activitat quirúrgica que s'han fet a l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), del 2013 ençà
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient