Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament del servei de les línies d'autobús 13 i H16 al barri de la Marina, de Barcelona
Legislatura 10
Núm. expedient 314-20185/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 22.04.2015
Núm. registre 114259
Proponents Rodríguez i Serra, Santi de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 30.06.2015
Descriptors Barcelona (ciutat)
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament del servei de les línies d'autobús 13 i H16 al barri de la Marina, de Barcelona
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient