Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissions de mercuri a la planta d'Ercros de Flix
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19942/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 20.03.2015
Núm. registre 110675
Proponents Grau Juan, Hortènsia de GP ICV-EUiA
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 02.06.2015
Descriptors Flix
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissions de mercuri a la planta d'Ercros de Flix
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient