Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de l'estoc de mercuri de la planta d'Ercros a Flix (Ribera d'Ebre)
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19935/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 19.03.2015
Núm. registre 110504
Proponents Terrades i Santacreu, Jordi de GP SOC
Sabaté i Ibarz, Xavier de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 02.06.2015
Descriptors Flix
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de l'estoc de mercuri de la planta d'Ercros a Flix (Ribera d'Ebre)
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient