Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament d'experts per a assessorar-lo en el desplegament de les estructures d'estat
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19908/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 16.03.2015
Núm. registre 109839
Proponents Millo i Rocher, Josep Enric de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 02.06.2015
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament d'experts per a assessorar-lo en el desplegament de les estructures d'estat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient