Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assessors nomenats per a fiscalitzar el desenvolupament de les estructures d'estat
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19886/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 12.03.2015
Núm. registre 109528
Proponents Bosch i Mestres, Jaume de GP ICV-EUiA
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 02.06.2015
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assessors nomenats per a fiscalitzar el desenvolupament de les estructures d'estat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient