Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute acumulat pels concerts educatius vigents
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19860/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 05.03.2015
Núm. registre 108675
Proponents García Cuevas, María José de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 02.06.2015
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute acumulat pels concerts educatius vigents
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient