Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes a la carretera B-224 entre Capellades i Martorell
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19520/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 17.02.2015
Núm. registre 106064
Proponents Terrades i Santacreu, Jordi de GP SOC
Vilamala i Bastarras, Sergi de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 28.04.2015
Descriptors Capellades , Martorell
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes a la carretera B-224 entre Capellades i Martorell
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient