Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de respondre a les al·legacions al projecte d'impacte ambiental de Serrarols presentades per l'Ajuntament de Lluçà (Osona)
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19517/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 17.02.2015
Núm. registre 106055
Proponents Sanglas i Alcantarilla, Marc de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 28.04.2015
Descriptors Lluçà
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de respondre a les al·legacions al projecte d'impacte ambiental de Serrarols presentades per l'Ajuntament de Lluçà (Osona)
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient