Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de la gestió de residus de l'abocador de Can Carreras al de Can Balasc, de Rubí (Vallès Occidental)
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19469/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 11.02.2015
Núm. registre 105440
Proponents Ribas Frías, Marta de GP ICV-EUiA
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 02.06.2015
Descriptors Rubí
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de la gestió de residus de l'abocador de Can Carreras al de Can Balasc, de Rubí (Vallès Occidental)
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient