Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts del programa de la Unió Europea Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas per a la urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19466/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 11.02.2015
Núm. registre 105434
Proponents García i Rodríguez, Eva de GP PPC
Calbó i Roca, Pere de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 28.04.2015
Descriptors Vacarisses
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts del programa de la Unió Europea Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas per a la urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient