Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de Josep Maria Calmet per part de l'Institut Català de l'Energia
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19460/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 10.02.2015
Núm. registre 105371
Proponents Calbó i Roca, Pere de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 28.04.2015
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de Josep Maria Calmet per part de l'Institut Català de l'Energia
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient