Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de l'Institut Català de l'Energia amb Entorn, Enginyeries i Serveis, en el període 2011-2014
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19457/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 10.02.2015
Núm. registre 105368
Proponents Calbó i Roca, Pere de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 28.04.2015
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de l'Institut Català de l'Energia amb Entorn, Enginyeries i Serveis, en el període 2011-2014
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient