Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds d'ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat del 2010 ençà
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19383/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 06.02.2015
Núm. registre 104722
Proponents Granados Galiano, Eva de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 28.04.2015
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds d'ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat del 2010 ençà
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient