Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya en el període 2010-2014
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19277/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 04.02.2015
Núm. registre 104287
Proponents Romero Llano, Alícia de GP SOC
Martínez-Sampere Rodrigo, Rocío de GP SOC
Capdevila Tatché, Montserrat de GP SOC
Sabaté i Ibarz, Xavier de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 28.04.2015
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya en el període 2010-2014
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient