Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del Pla Genercat
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19268/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 03.02.2015
Núm. registre 103902
Proponents Grau Juan, Hortènsia de GP ICV-EUiA
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 28.04.2015
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del Pla Genercat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient