Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'externalització de la correcció de les proves de competències bàsiques de quart d'ESO
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19264/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 02.02.2015
Núm. registre 103732
Proponents Carrizosa Torres, Carlos de GP C's
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 28.04.2015
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'externalització de la correcció de les proves de competències bàsiques de quart d'ESO
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient