Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts pendents de pagament a les famílies amb fills menors de tres anys a Barcelona
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19193/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 27.01.2015
Núm. registre 103354
Proponents Calbó i Roca, Pere de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 28.04.2015
Descriptors Barcelona (ciutat)
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts pendents de pagament a les famílies amb fills menors de tres anys a Barcelona
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient