Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del pressupost, la plantilla i diferents activitats i serveis de l'Hospital de la Vall d'Hebron, de Barcelona, en el període 2003-2014
Legislatura 10
Núm. expedient 314-17726/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 13.11.2014
Núm. registre 91106
Proponents Segú Ferré, Núria de GP SOC
Geli i Fàbrega, Marina de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 28.04.2015
Descriptors Barcelona (ciutat)
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del pressupost, la plantilla i diferents activitats i serveis de l'Hospital de la Vall d'Hebron, de Barcelona, en el període 2003-2014
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient