Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni col·lectiu
Legislatura 10
Núm. expedient 313-00014/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Consell de Govern de la CCMA
Data obertura 27.01.2014
Núm. registre 53571
Proponents Parlon Gil, Núria de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.01.2014
Descriptors comitè d'empresa , conveni col·lectiu , negociació col·lectiva , radiodifusió , televisió
Títol definitiu Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni col·lectiu
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient