Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reordenació d'espais administratius i institucionals de la ciutat de Barcelona amb l'Ajuntament de Barcelona
Legislatura 10
Núm. expedient 311-02257/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 29.04.2015
Núm. registre 115136
Proponents Vendrell Gardeñes, Josep de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors institució pública , administració regional , administració local , Barcelona (ciutat)
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reordenació d'espais administratius i institucionals de la ciutat de Barcelona amb l'Ajuntament de Barcelona
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient