Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estalvi econòmic previst amb el trasllat de la seu de l'Agència Tributària de Catalunya
Legislatura 10
Núm. expedient 311-02254/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 29.04.2015
Núm. registre 115133
Proponents Vendrell Gardeñes, Josep de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors institució pública , administració fiscal , Barcelona (ciutat) , seu de l'Administració , política d'austeritat
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estalvi econòmic previst amb el trasllat de la seu de l'Agència Tributària de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient