Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per haver llogat la nova seu de l'Agència Tributària de Catalunya sense concurrència pública
Legislatura 10
Núm. expedient 311-02248/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 29.04.2015
Núm. registre 115127
Proponents Vendrell Gardeñes, Josep de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors institució pública , administració fiscal , Barcelona (ciutat) , seu de l'Administració , contracte de lloguer
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per haver llogat la nova seu de l'Agència Tributària de Catalunya sense concurrència pública
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient