Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost previst per al trasllat de la seu de l'Agència Tributària de Catalunya al passeig de la Zona Franca
Legislatura 10
Núm. expedient 311-02244/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 29.04.2015
Núm. registre 115123
Proponents Vendrell Gardeñes, Josep de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors institució pública , administració fiscal , Barcelona (ciutat) , seu de l'Administració
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost previst per al trasllat de la seu de l'Agència Tributària de Catalunya al passeig de la Zona Franca
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient