Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions davant el Banc d'Espanya, la Comissió Europea i el Banc Central Europeu perquè l'Institut Català de Finances esdevingui una banca pública
Legislatura 10
Núm. expedient 311-02238/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 23.04.2015
Núm. registre 114408
Proponents Vendrell Gardeñes, Josep de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Retirada
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors entitat de crèdit , finançament públic , administració regional , banc
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions davant el Banc d'Espanya, la Comissió Europea i el Banc Central Europeu perquè l'Institut Català de Finances esdevingui una banca pública
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient