Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals va acceptar una oferta inferior a la inicialment calculada per a adjudicar l'explotació dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
Legislatura 10
Núm. expedient 311-02000/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 12.12.2014
Núm. registre 97867
Proponents Vendrell Gardeñes, Josep de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors contractació administrativa , túnel , peatge , xarxa de carreteres , oferta i demanda
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals va acceptar una oferta inferior a la inicialment calculada per a adjudicar l'explotació dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient