Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor real dels actius de Tabasa i Túnels del Cadí el 2014
Legislatura 10
Núm. expedient 311-01998/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 12.12.2014
Núm. registre 97865
Proponents Vendrell Gardeñes, Josep de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors contractació administrativa , túnel , peatge , xarxa de carreteres , dimensió de l'empresa
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor real dels actius de Tabasa i Túnels del Cadí el 2014
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient